Katta:s texter

Hjärnalster och hjärnkvalster


Rädslor

 

Fåfänga känslor föder

osäkerhet
Tar all kraft

Missleder

Gömmer det nästan

glömda
Vart ska jag gå

Om inte inåt